Bedrijfsvoering en Facility Management

Wat onder Facility Management wordt verstaan verschil niet alleen per land, maar ook zijn er verschillend tussen de Europese en internationale normen zoals die in de Verenigde Staten worden gehanteerd en die eveneens volop in ontwikkeling zijn. In sommige landen wordt zelfs het HRM tot het Facility Management gerekend, terwijl in Nederland veel overlap aanwezig is met de bedrijfsvoering. Het gebouwenbeheer, ICT waarin beveiliging een steeds centralere rol inneemt en de financiƫleadministratie dienen uw primair proces te ondersteunen.