Onze werkwijze

Wij plaatsen opdrachten op www.freelance.nl met een zo volledig mogelijk profiel waar kandidaten op kunnen reageren die aan de eisen voldoen. Wij onderscheiden ons door het publiceren van (de bandbreedte van) het uurtarief dat er maximaal voor de kandidaat mogelijk is. Zorg ervoor dat jouw reactie zo volledig mogelijk is inclusief een concurrerend uurtarief waarvoor je de opdracht exclusief btw zou willen uitvoeren. Dit uurtarief kan naderhand niet meer gewijzigd worden en dient vooraf te worden ingezonden. Reacties zonder eenduidig uurtarief kunnen wij niet in behandeling nemen.


Na de sluitingsdatum beoordelen wij alle binnengekomen reacties op de eisen en de wensen. De beste kandidaat dragen wij dan voor bij onze klant. Onze klant maakt een selectie van personen die worden uitgenodigd voor een interview.


Bij een match maken wij ons contract op met onze klant (gemeente, rijk, ministerie, waterschap of provincie). Op hetzelfde moment maken wij tevens een contract op met jouw (bedrijf) op basis van de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, waarbij je de opdracht als zelfstandige voor eigen rekening en risico op basis van het eerder vastgelegde all in uurtarief exclusief btw uitvoert. Maandelijkse facturatie vindt plaats op basis van een door onze opdrachtgever goedgekeurde urenstaat. Betaling vindt binnen 5 werkdagen plaats nadat wij de betaling van onze opdrachtgever hebben ontvangen.